Världen genomgår just nu enorma förändringar. Förändringar som i stor omfattning påverkar oss, vårt samhälle och hur vi lever långt mer än många ännu insett. Klimatkris, pandemi och digital revolution har i vissa hänseenden skickat oss 10 år in framtiden. En framtid som delvis redan är här. Det samhälle vi utvecklar och skapar idag måste grunda sig på ny teknik och nya förutsättningar, inte hur det ser ut idag eller såg ut igår.

Vi arbetar med innovation, konceptutveckling och projektutveckling med målet att hela tiden göra de fysiska delarna av världen vackrare, tryggare och bättre.

Projektutveckling

Med ena foten in i framtiden och den andra jordnära och klimatsmart arbetar vi i små och stora projekt. Innovation och kreativitet är våra ledord. Vi initierar egna projekt eller samarbetar i olika konstellationer. Inget projekt är för stort och inget för litet, så länge det bidrar till att utveckla platsen och samhället till det bättre.Fastighetsutveckling

 

Vi hjälper fastighetsägare att inventera och analysera enskilda fastigheter eller hela bestånd. Vi skapar en digital analysmodell i 3D där vi tillsammans med kunden tar fram en vision för hur fastigheten kan utvecklas på bästa sätt. Byggrättsmöjligheter, ny användning, arkitektoniska förbättringar eller andra åtgärder. Med analysmodellen som bas träffar vi kommuner, hyresgäster och andra för att driva projektet framåt. Genom vårt nätverk gör vi tekniska analyser, kostnadsuppskattningar, kalkyler mm.

Innovation / Design / Arkitektur

 

Vi ritar en del projekt och koncept själva och en del i samarbete med andra. Vi strävar efter arkitektur som berör men samtidigt smälter in. Arkitektur som håller över lång tid. Arkitektur med positiv energi men samtidigt effektivt.


Analysmodell / 3D / BIM

 

I våra projekt bygger vi en digital analysmodell. I analysmodellen lägger vi samman för projektet viktig information så som fastighetsinformation, geologiska data, planinformation, ytor, volymer, mängder mm. Vi testar strukturer, volymer, design, arkitektur. Vi skapar underlag för avtal, kalkyler och investeringar.
Med analysmodellen som bas skapar vi förutsättningar att snabbare komma fram med projekten och minska risken för missförstånd.


Etablering

Städer utvecklas och förändras. Nya trafikleder, ny infrastruktur, nya bostadsområden, mm växer fram. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag att finna den perfekta platsen för deras verksamhet. Ett brett nätverk, bra verktyg och god geografisk överblick ger oss förutsättningar för att lyckas.Kontakta oss
Har ni mark, en fastighet eller ett helt bestånd i behov av utveckling.
Kontakta oss för ett möte så berättar vi mer om vad vi kan och vad vi gör.


Tel: +46 70 653 83 60    Mail: info@urbab.se    Besöksadress: Eriks Dahlbergsallén 15